Privacyverklaring

Tessa van Swieten Vertalingen, geregistreerd onder KvK-nummer 27323473, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Vestigingsadres (postadres): Bezoekadres (alleen op afspraak):
Professor Henketstraat 77 Poortweg 4
2628KL Delft 2612 PA Delft

Verwerkingsverantwoordelijke: Tessa van Swieten
Te bereiken via: https://www.tvsvertalingen.nl – 06-43057952 – tessa@tvsvertalingen.nl

Persoonsgegevens die Tessa van Swieten Vertalingen verwerkt

Tessa van Swieten Vertalingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de website:
– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Gegevens over uw surfgedrag op de website

Bij daadwerkelijke verstrekking van een vertaalopdracht worden de volgende gegevens verwerkt ten behoeve van uitvoering en betaling van de opdracht:

– Uw adres of dat van uw bedrijf
– Uw bankrekeningnummer of dat van uw bedrijf
– Het btw-nummer van uw bedrijf

Doel van het verwerken van de gegevens

Tessa van Swieten Vertalingen verwerkt uw gegevens om u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren en voor het verstrekken van offertes, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten en het voeren van de bijbehorende administratie. Daarnaast analyseert Tessa van Swieten Vertalingen uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens

Tessa van Swieten Vertalingen heeft deze gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld:
– factureren is wettelijk verplicht, dus bewaart Tessa van Swieten Vertalingen uw facturen gedurende de wettelijke bewaartermijn;
– het e-mailadres van een bedrijf bijhouden is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst;
– vertaalde documenten bewaren gedurende onze samenwerking is nodig voor de bedrijfsvoering.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tessa van Swieten Vertalingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tessa van Swieten Vertalingen) tussen zit. Tessa van Swieten Vertalingen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress en (beveiligde) plug-ins.

Bewaartermijn

Tessa van Swieten Vertalingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
* Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, rekeningnummer en btw-nummer t.b.v. de wettelijke verplichtingen tijdens de duur van de overeenkomst/samenwerking en de termijn gesteld door de belastingdienst qua administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tessa van Swieten Vertalingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken die Tessa van Swieten Vertalingen gebruikt

Tessa van Swieten Vertalingen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Tessa van Swieten Vertalingen gebruikt noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze bepaalde soorten cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tessa van Swieten Vertalingen en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een ander door u genoemde organisatie op te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tvsvertalingen.nl. Houd er rekening mee dat Tessa van Swieten Vertalingen bij intrekking van toestemming of verzoek om verwijdering van uw gegevens geen opdrachten meer voor u kan uitvoeren. Wanneer Tessa van Swieten Vertalingen daadwerkelijk uw gegevens verwijdert, hangt af van eventuele wettelijke vereisten. In de tussentijd zal Tessa van Swieten Vertalingen dan echter uw gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Tessa van Swieten Vertalingen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Tessa van Swieten Vertalingen reageert zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe Tessa van Swieten Vertalingen persoonsgegevens beveiligt

Tessa van Swieten Vertalingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via tessa@tvsvertalingen.nl.

Klachten

Tessa van Swieten Vertalingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.