Wat is vertaling en wat komt erbij kijken?

Vertalen is meer dan het omzetten van geschreven inhoud van de ene taal (de brontaal) naar de andere taal (de doeltaal). Je moet daarbij namelijk niet alleen de betekenis, maar ook de toon accuraat overbrengen.

De termen vertalen en tolken worden wel eens door elkaar gehaald, maar vertalen verwijst dus naar geschreven informatie, terwijl het bij tolken om gesproken informatie gaat. Een vertaler vertaalt dus geschreven teksten, een tolk tolkt gesproken teksten.

Er komt bij vertalen veel meer bij kijken dan alleen maar het omzetten van woorden van de ene taal in de andere. Het doel van vertalen is de originele toon en bedoeling van een boodschap in de andere taal over te brengen en daarbij rekening te houden met culturele en regionale verschillen tussen de bron- en doeltaal.

Een vertaler moet alle culturele en stilistische nuances meenemen om een effectieve tekst te schrijven in de doeltaal. Wat in de ene taal goed werkt, komt immers in de andere taal misschien minder vloeiend over. Zo zijn Spaanse zinnen vaak langer dan Nederlandse zinnen en wordt er meer gebruik gemaakt van bijzinnen. Bij het vertalen naar het Nederlands splits ik dus regelmatig zinnen op in twee of meer zinnen om te zorgen dat de tekst als een origineel in het Nederlands geschreven tekst leest. Dit is ook de reden dat de meeste vertalers volgens het moedertaalprincipe werken en alleen naar hun moedertaal vertalen.

Bedrijven en organisaties over de hele wereld maken gebruik van vertaling voor hun websites, productbeschrijvingen, technische documentatie, marketingmateriaal en nog veel meer. De Engelse term voor vertaling is translation en daarnaast wordt als verkorte vakterm ook wel t9n gebruikt, waarbij de 9 voor het aantal letters tussen de t en de n staat.

 

Waarom is vertaling belangrijk?

Vertaling maakt content toegankelijk voor een breder publiek, waardoor een bedrijf bijvoorbeeld nieuwe klanten kan binnenhalen.

Daarnaast verbeter je als bedrijf de gebruikerservaring en verhoog je de betrokkenheid en loyaliteit van klanten als je content in hun eigen taal beschikbaar stelt. Nelson Mandela vatte dat al treffend samen: “If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.” (Als je iemand aanspreekt in een taal die hij begrijpt, bereik je zijn hoofd. Spreek je hem aan in zijn eigen taal, dan bereik je zijn hart.) Die betere gebruikerservaring, betrokkenheid en loyaliteit kunnen op hun beurt weer tot meer verkopen en een hogere winst leiden.

Uit onderzoek van Common Sense Advisory, een onafhankelijk onderzoeksorgaan dat zich richt op meertalige content en taaldiensten, kwam naar voren dat er een verband is tussen de financiële gezondheid van internationale bedrijven en de mate van meertaligheid van hun website. Dat is niet zo gek, want uit eerder onderzoek was al gebleken dat klanten die in hun eigen taal worden aangesproken eerder geneigd zijn om tot een online aankoop over te gaan.

Kort samengevat: het is belangrijk om vertaling niet slechts als een kostenpost te zien, maar juist als een investering in de lokale markt en de klanten die je daar wilt bereiken en aan je wilt binden.

 

Wat kan Tessa van Swieten Vertalingen voor je betekenen?

Wil je graag internationaal klanten bereiken? Daar kan ik je bij helpen. Goed vertaalde marketingteksten zijn enorm belangrijk voor effectieve marketing. Ik vertaal je teksten pakkend vanuit het Engels, Spaans en Duits naar het Nederlands (of vice versa in samenwerking met mijn netwerk), zodat je een goede indruk achterlaat en nieuwe klanten binnenhaalt en aan je bedrijf bindt.